• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Podpredsedáme riadiacemu výboru Európskej policajnej akadémie CEPOL
  Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2016

08. 12. 2016

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ           Akadémia Policajného zboru v Bratislave otvorí svoje brány pre širokú verejnosť, záujemcov o &s ...

Informácie k prijímaciemu konaniu 2017/2018

08. 12. 2016

  Všeobecné informácie   Štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akademickom roku 2017/2018      Akadémia Policaj ...

Vedenie Akadémie Policajného zboru na návšteve Lešti

09. 12. 2016

  25. novembra 2016 navštívilo Centrum výcviku Lešť vedenie Akadémie Policajného zboru v Bratislave, ktoré viedla rektorka akadémie doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. Ná ...

Workshop zameraný na oblasť riešenia problémov rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike

07. 12. 2016

  Katedra kriminológie Akadémie Policajného zboru v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity organizuje dňa 8.12.2016 o 13.00 hod. v priestoroch akadé ...

Informácia z medzinárodnej vedeckej konferencie - Organizovaný zločin v stredoeurópskom regióne – trendy a výzvy

28. 11. 2016

    AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE Katedra kriminálnej polície     INFORMÁCIA Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE     Dňa 22. 11. 2016 sa v priest ...

OZNAM - SKÚŠKOVÉ OBDOBIE ZS 2016/2017

23. 11. 2016

OZNAM V zmysle čl. 35 ods. 8 v spojení s čl. 22 ods.7 Študijného poriadku Akadémie Policajného zboru v Bratislave (ďalej „Študijný poriadok") určujem sk&uacut ...

Let vrtuľníkom Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

22. 11. 2016

  Dňa 09. novembra 2016 pristáli na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave dva vrtuľníky Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V rámci predmetu ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.