• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Podpredsedáme riadiacemu výboru Európskej policajnej akadémie CEPOL
  Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Medzinárodná vedecká konferencia – Postavenie menšín pred a po vstupe štátu do Európskej únie

09. 09. 2016

    Akadémia Policajného zboru v Bratislave  Univerzita Karlova v Praze Katedra verejnoprávnych vied  Právnická fakulta ...

Druhé miesto pre mjr. Mgr. Petru Ferenčíkovú, PhD. z Majstrovstiev MV SR v triatlone

07. 12. 2016

    Dňa 16.7.2016 sa uskutočnili majstrovstvá MV SR v triatlone, ktoré boli súčasťou triatlonových pretekov Oravaman. Akadémiu PZ reprezentovala mjr. Mgr. Petra Ferenčíková, PhD. z Kat ...

Výsledky prijímacieho konania na magisterské štúdium 2016/2017

05. 09. 2016

Výsledky prijímacieho konania na magisterské štúdium 2016/2017    

ZÁPIS ŠTUDENTOV 2016/2017

11. 07. 2016

ZÁPIS ŠTUDENTOV 2016/2017 ...

ŠTUDIJNÉ SÚSTREDENIA EXTERNÝCH ŠTUDENTOV V ZS 2016/2017

21. 11. 2016

  ŠTUDIJNÉ SÚSTREDENIA EXTERNÝCH ŠTUDENTOV V ZS 2016/2017 ...

Zvoľ si nový predmet

29. 06. 2016

V zimnom semestri I. roč. Mgr. štúdia 8.3.1 a 8.3.2 sa od akademického roka 2016/2017 otvára nový výberový predmet, ktorého absolvent získa vedomosti pri riadení a implement&aacut ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.