Lenka Bosáková - letný semester 2012/2013

 

1.jpg

1 - čakanie na úvodný seminár

2.jpg

2 - naša krásna knižnica otvorená takmer nonstop

3.JPG

3 - budova univerzity

4.jpg

4 - jedna z našich jedální a tváre rôznych národov pri obede

5 - náš "domov"

6.JPG

6 - naša izba

7.jpg

8-priebeh hodiny

9.JPG8.JPG

9 - hodina vyšetrovania a daktyloskopické odtlačky

10.JPG

10 - návšteva našej fakulty verejnej ochrany

11.jpg

11 - exkurzia do policajného múzea

12 - naši milovaní "budies"

13.JPG

13 - spoločná večera

14.jpg

14 - výlet - Trakai

15.jpg

15 - City quiz

16.jpg

16 - a víťazný team:)

17.jpg

17 - International dinner a hrdá slovenská reprezentácia:)

18.jpg

18 - aj Kórea reprezentovala:)

19.jpg

19 - dobrých ľudí sa všade veľa zmestí:)

20.jpg

20 - pub quiz

21.JPG

21 - oslavy nezávislosti a hlavná ulica Gedimino prospektas

22.jpg

22 - obhliadka mesta cez welcome week

23.jpg

23 - jedna veľká rodina:)

24.jpg

24- známa katedrála

25.JPG

25 - Gedimino pilas - hrad

26.JPG

26 - Hora krížov

28.jpg

27 - ESN v krásnej Moskve