Back

Personálne obsadenie

{[|addPersonalProfil[user{linda.pivackova@akademiapz.sk}][formated1]|]}

{[|addPersonalProfil[user{jana.bernadicova@akademiapz.sk}][formated1]|]}

{[|addPersonalProfil[user{alena.ciprova@minv.sk}][formated1]|]}

{[|addPersonalProfil[user{edita.letenayova@minv.sk}][formated1]|]}

{[|addPersonalProfil[user{etela.muzikova@akademiapz.sk}][formated1]|]}

{[|addPersonalProfil[user{eva.radicova@akademiapz.sk}][formated1]|]}

{[|addPersonalProfil[user{miriam.svirecova@akademiapz.sk}][formated1]|]}

{[|addPersonalProfil[user{petra.habovska@minv.sk}][formated1]|]}

{[|addPersonalProfil[user{andrea.spankova3@minv.sk}][formated1]|]}

{[|addPersonalProfil[user{katarina.junasova@akademiapz.sk}][formated1]|]}

{[|addPersonalProfil[user{leonka.lisonova@minv.sk}][formated1]|]}

{[|addPersonalProfil[user{jan.dargaj@akademiapz.sk}][formated1]|]}

{[|addPersonalProfil[user{-}][formated1]|]}