Back

Vedecká konferencia "Kriminológia ako samostatný vedný odbor v rovine vedeckovýskumnej a akademickej výučby na vysokých školách v Slovenskej republike a vybraných krajinách“

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte nám informovať Vás o realizácii medzinárodnej vedeckej konferencie „Kriminológia ako samostatný vedný odbor v rovine vedeckovýskumnej a akademickej výučby na vysokých školách v Slovenskej republike a vybraných krajinách“. Predmetná konferencia bude realizovaná v gescii KATEDRY KRIMINOLÓGIE AKADÉMIE POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE v termíne 26. a 27. 09. 2023.

Viac TU

Topovať