Späť

Oddelenie ubytovania

{[|addPersonalProfil
[department{Oddelenie ubytovania}]
[all_employees1]
|]}

 

Kontaktná adresa

Študentský domov A PZ v Bratislave

Sklabinská 1

83517 Bratislava

 

Kontaktná adresa

Ubytovacie zariadenie Blok B - III. posch.

Sklabinská 1

83517 Bratislava