Späť

Oznámenia a informácie

Informácie o predmetoch

  Informácie o predmete Telesná výchova a Služobná príprava

 

Akademický rok - semester

   Metodicko-výcvikové centrum: Utorok 13:00 - 14:30 hod. alebo po dohode s vyučujúcim

           

Výber záverečnej práce pre študentov Bc. a Mgr.

      Študenti, ktorí majú záujem o výber vlastnej témy bakalárskej alebo diplomovej práce na Katedre telesnej výchovy a športu, sa môžu prihlásiť u jednotlivých vyučujúcich osobne v mesiaci november na konzultáciu k danej téme.    

Oznamy pre študentov.

      Študenti, ktorí majú pridelenú záverečnú prácu na Katedre telesnej výchovy a športu, sú povinný osobne sa dostaviť v mesiaci október na konzultácie k danej téme.  

PLNENIE HODNOTENÍ:

1. ODBORNÁ A TELESNÁ PRÍPRAVA I/5 - ZS - 3.ročník Bc-In:

2. OSOBITNÉ ČINNOSTI SLUŽIEB PZ - LS - 3.ročník Bc-In:

3. Osobitné činnosti služieb PZ - LS - 3.ročník Bc-ex:

4. ODBORNÁ PRAX - náhradné plnenie za zamestnania:

- počas konzultačných hodín v ZS 2020/2021.

5. ODBORNÁ A TELESNÁ PRÍPRAVA I/1 - ZS - 1.ročník Bc-In: