Späť

Zloženie akademického senátu

Predseda senátu:

 

plk. v. v. PaedDr.

Marián PEŤOVSKÝ, PhD.

Zamestnanecká časť

Podpredseda:

 

pplk. doc. JUDr. et Mgr.

Mária MAMOJKOVÁ, PhD.

Člen predsedníctva:

mjr. Ing.

 

Matej BARTA, PhD.

Študentská časť

Podpredseda:

kadet

 

 

Viktória UHLIARIKOVÁ

Člen predsedníctva:

Bc.

 

Nikola KUMPANOVÁ

Tajomník:

mjr. Mgr.

 

Martin KAŠČÁK, PhD.

 

Členovia za zamestnaneckú časť:

 

pplk. v. v. Ing.

Daniel BLAŠKO, PhD., EMBA, Ing.Paed.IGIP

npor. JUDr. PhDr.

Ondrej BLAŽEK, PhD.

mjr. Mgr. Bc.

Lucia ČAJKOVIČOVÁ, PhD.

JUDr.

Juraj DRUGDA, PhD.

JUDr.

Veronika HEGEDÜŠOVÁ

mjr. Ing.

Vincent HOLUBICZKY, PhD.

pplk. doc. JUDr.

Monika HULLOVÁ, PhD.

plk. v. v. JUDr.

Ladislav IGENYES, PhD.

mjr. JUDr.

Matej KOSTREC, PhD.

kpt. PaedDr.

Anna KOZAŇÁKOVÁ, PhD.

JUDr.

Jana MOKRÁ, PhD.

JUDr. Mgr.

Tomáš ŠKRINÁR, PhD.

Členovia za študentskú časť:

 

 

nstržm. Bc.

Damián HORKULIČ

 

Noel LAHDO

Bc.

Lukáš MAĎARIK

kadet

Nikola MIHALCOVÁ

Bc.

Matej MURÍN

kadet

Daniel ŠUBA

kadet

Martin VACULA