Späť

Zloženie akademického senátu

Predseda senátu

 

plk. v. v. PaedDr.

Marián PEŤOVSKÝ, PhD.

 

 

Členovia predsedníctva

Zamestnanecká časť

Podpredseda:

 

pplk. doc. JUDr. et Mgr.

Mária MAMOJKOVÁ, PhD.

 

mjr. JUDr.

 

Michaela JURISOVÁ, PhD.

Študentská časť

Podpredseda:

kadet

 

 

Viktória UHLIARIKOVÁ

 

Bc.

 

Nikola KUMPANOVÁ

Tajomník

kpt. JUDr.

 

Patrícia KRÁSNÁ, PhD., LL.M.

 

Členovia za zamestnaneckú časť

 

JUDr.

Vladimír BALÁŽ

kpt. Ing.

Matej BARTA, PhD.

npor. JUDr. PhDr.

Ondrej BLAŽEK, PhD.

mjr. Mgr. Bc.

Lucia ČAJKOVIČOVÁ, PhD.

JUDr.

Veronika HEGEDÜŠOVÁ

mjr. Ing.

Vincent HOLUBICZKY, PhD.

pplk. doc. JUDr.

Monika HULLOVÁ, PhD.

plk. v. v. JUDr.

Ladislav IGENYES, PhD.

mjr. JUDr.

Matej KOSTREC, PhD.

kpt. PaedDr.

Anna KOZAŇÁKOVÁ, PhD.

JUDr.

Jana MOKRÁ, PhD.

pplk. JUDr.

Monika SZABOVÁ, PhD.

Členovia za študentskú časť

 

 

nstržm. Bc.

Damián HORKULIČ

 

Noel LAHDO

Bc.

Lukáš MAĎARIK

kadet

Nikola MIHALCOVÁ

Bc.

Matej MURÍN

kadet

Daniel ŠUBA

kadet

Martin VACULA