Späť

Stravovanie

Jedálny lístok

dsdJedálny lístok platný od 29.07.2024 - 02.08.2024

dsdJedálny lístok platný od 22.07.2024 - 26.07.2024

dsdJedálny lístok platný od 15.07.2024 - 19.07.2024

 

Dokumenty na stiahnutie:

dsdSmernica APZ o používaní elektronického stravovacieho systému

dsdOznam pre stravníkov - výdaj a objednávanie stravy v stravovacom zariadení Akadémie Policajného zboru v Bratislave

dsdOznam pre denných a externých študentov - Elektronický stravovací systém

dsdOznam - ceny stravných lístkov do stravovacieho zariadenia

 

Výdaj stravy v jedálni Akadémie PZ

Študenti

Pondelok - Piatok

 

Raňajky   06.45 - 07.15

Obed        11.30 - 13.15

Večera     17.30 - 18.00

 

Ďalšie informácie

Prosíme študentov neuhrádzať platby za obedy poštovými poukážkami!!!

Vzhľadom na zmeny v spôsobe úhrad a evidencie  za stravné od 01. 01. 2018 v Štátnej pokladni, bolo potrebné založiť nový bankový účet a to:

IBAN: SK88 8180 0000 0070 0058 5303

Variabilný symbol: 66666
 
Žiadame všetkých stravníkov aby úhrady za stravné posielali na hore uvedený účet.

 

číslo účtu IBAN:           SK8881800000007000585303
konštantný symbol:     0308
variabilný symbol:       66666
špecifický symbol:       číslo študenta v MAIS (10 číslic)

Ako špecifický symbol uvádzajte číslo študenta v MAIS 10 číslic  v tvare bez písmena S

Napríklad: 0412009896

 

Odporúčame vkladať sumy v násobkoch cien za obedy (10 obedov = 17,40€),

finančné prostriedky vkladajte tak, aby ste ich pri skončení štúdia mali odobraté bez ostatku.

Prenos údajov o platbách za stravné zo Štátnej pokladne do stravovacieho

systému sa vykonáva vždy v piatok ráno, preto odporúčame úhradu do Štátnej pokladne v utorok, najneskôr v stredu.