Späť

Personálne obsadenie

{[|addPersonalProfil [user{kristina.kralikova@akademiapz.sk}] [formated1] |]}

{[|addPersonalProfil [user{valeria.noskovicova@akademiapz.sk}] [formated1]|]}

{[|addPersonalProfil [user{zuzana.pilarcikova@akademiapz.sk}] [formated1]|]}

{[|addPersonalProfil [user{veronika.hegedusova@akademiapz.sk}] [formated1]|]}