Späť

Pedagogická činnosť

 

 

Katedra verejnoprávnych vied
 

Charakteristika katedry:

Katedra zabezpečuje výučbu viacerých predmetov verejnoprávnych vied v študijnom odbore ochrana osôb a majetku a v študijnom odbore bezpečnostné verejno-správne služby.

Študenti nadobúdajú teoretické poznatky z oblasti teória štátu práva, dejín štátu a práva, ústavného práva, európskeho práva, medzinárodného práva, ako aj z ďalších odvetví. Katedra garantuje výučbu predmetov, ktorých osvojenie poznatkov má zásadný význam aj pre štúdium iných nadväzujúcich právnych, policajných či bezpečnostných predmetov.

 

 

Vyučované predmety - denní študenti

 

8.3.1 – Ochrana osôb a majetku – bakalárske štúdium

Povinné predmety

831 D 11 PP 1 Ústavné  právo SR

831 D 11 PP 2 Teória štátu a práva

831 D 16 PP 3 Právo Európskej únie

Povinne voliteľné predmety:

831 D 11 PVP 1 Dejiny štátu a práva a bezpečnostných služieb

831 D 12 PVP 2 Ochrana ľudských práv

831 D 15 PVP 8 Teória tvorby právnych noriem

 

Výberové predmety vyučované v anglickom  jazyku:

831 14 VP 8 AJ International organizations

831 14 VP 16 AJ International security

 

8.3.1 – Ochrana osôb a majetku – magisterské štúdium

 

Povinné predmety

831 D 21 PP 3 Medzinárodné právo

831 D 21 PP 5 Medzinárodná bezpečnosť 


 

Voliteľné predmety

831 D 23 VP 1 Medzinárodné organizácie

   
8.3.2 – Bezpečnostné verejno-správne služby – bakalárske štúdium

 

Povinné predmety
832 D 11  PP 1 Ústavné právo SR

832 D 11  PP 2 Teória štátu a práva

832 D 11  PP 3 Dejiny štátu a práva

832 D 12  PP 1 Vývoj verejnej správy

832 D 14 PP 5 Právo Európskej únie

 

Povinne voliteľné predmety

832 D 12  PVP 2 Ochrana ľudských práv

832 D 15 PVP 3 Teória tvorby právnych noriem

 

Výberové predmety vyučované v anglickom  jazyku:

832 14 VP 6 AJ Medzinárodné organizácie

 

8.3.2 – Bezpečnostné verejno-správne služby – magisterské štúdium

 

Povinné predmety
832 D 21 PP 3 Medzinárodné právo

832 D 21 PP 5 Medzinárodná bezpečnosť

 

 

Voliteľné predmety

832 D 23 VP 1 Medzinárodné organizácie

 

Vyučované predmety - externí študenti


8.3.1 – Ochrana osôb a majetku – bakalárske štúdium

Povinné predmety
831 E 11 PP 2      Teória štátu a práva
831 E 11 PP 1      Ústavné právo SR

831 E 18 PP 1      Právo Európskej únie

Povinne voliteľné predmety


831 E 12 PVP 2  Ochrana ľudských práv

831 E 11 PVP 1  Dejiny štátu a práva a bezpečnostných služieb

831 E 14 PVP 2  Teória tvorby právnych noriem


8.3.1 – Ochrana osôb a majetku – magisterské štúdium 

 Povinné predmety
831 E 22 PP 4      Medzinárodná bezpečnosť
831 E 21 PP 2      Medzinárodné  právo

831 E K 11 PP 2      Teória štátu a práva
831 E K 11 PP 1      Ústavné právo SR

Povinne voliteľné predmety


831 E K 21 PVP 3  Dejiny štátu a práva a bezpečnostných služieb

831 E K 24 PVP 1  Medzinárodné právo

831 E K 22 PVP 1  Ochrana ľudských práv

831 E K 28 PVP 3 Právo Európskej únie
   
8.3.2 – Bezpečnostné verejno-správne služby – bakalárske štúdium

Povinné predmety
832 E 11 PP 2      Teória štátu a práva
832 E 12 PP 1      Dejiny štátu a práva
832 E 11 PP 1      Ústavné právo SR
832 E 13 PP 4      Vývoj verejnej správy
832 E 18 PP 1      Právo Európskej únie

Povinne voliteľné predmety


832 E 12 PVP 2  Ochrana ľudských práv (pdf. 190 Kb)

 


8.3.2 – Bezpečnostné verejno-správne služby – magisterské štúdium

Povinné predmety
832 E 21 PP 4      Medzinárodná bezpečnosť
832 E 21 PP 2      Medzinárodné právo