Späť

Pedagogická činnosť

VYUČOVANÉ PREDMETY

   8.3.1. Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku  

  8.3.2 Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

   Informačné listy k vyučovaným predmetom

   ĎALŠIE VZDELÁVANIE

 

Špecializačné policajné štúdium

pre absolventov civilných a vojenských vysokých škôl

Policajná etika

Komunikácia v policajnej práci

Doplňujúce pedagogické štúdium učiteľov SOŠ PZ

Psychológia

Pedagogika

Etika

Didaktika

Univerzita tretieho veku

Úvod do spoločenských vied

Psychológia

Finančná gramotnosť