Späť

Edičná činnosť

Zmluva o vytvorení diela 2023

Námetový list EČ

Zásady edičnej činnosti

 

Zloženie Edičnej rady Akadémie Policajného zboru v Bratislave:

Predseda:                prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.

 

Podpredseda:           plk. v. v. doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD.

Tajomník:                  Ing. Eva Kunovská  

Členovia:                  prof. JUDr. Jozef Meteňko, PhD.

                                 prof. Ing. Jozef Stieranka, PhD.

                                 PhDr. Janka Štubňová

                                 Dr. h. c. doc. JUDr. Ľuboš Wäldl, PhD.