Späť

Oznámenia a informácie

KONFERENCIE

November 1989 - politika, právo, polícia a bezpečnosť  6.11.2019    FOTO

Racionalizácia verejnej správy  25.04.2018   VIDEO

Racionalizácia verejnej správy  4.- 5.02.2016      FOTO

Súčasná spoločenská kríza a jej negatívne prejavy s dôrazom na vedomie a správanie mladých príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov  - KSV - 2.- 3.10.2014     FOTO

 

  ŠVOČ

Témy a pokyny k študentskej vedeckej odbornej činnosti

Aktuálne informácie

Prihláška

  INÉ VEDECKO-VÝSKUMNÉ  PODUJATIA

Odborný seminár na tému : Skúsenosti s transformáciou ozbrojených síl a ozbrojených zborov (na príklade Poľska a Slovenska) [24.05.2017]

 

  Zo života katedry

Učiteľské mobility Erasmus + 

Učiteľské mobility PA ČR 2019

Učiteľské mobility PA ČR 2018

Učiteľská mobilita UW PL 2017

 

 

 

Hospitácia MEPA

St. Gallen CH  2018