Späť

Oznámenia a informácie

Katedra súkromnoprávnych vied zverejňuje témy študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) pre rok 2020/2021. K dispozícii tu.