Späť

Materiály na prevzatie

 

Zamerania na postupové skúšky

Zameranie na skúšku z predmetu Finančné právo pre študentov magisterského štúdia - ZS

Zameranie na skúšku z predmetu Daňové právo

Zameranie- postupová skúška - PŽP - 832- Bc

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu VSSR 1 

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu VSSR 2

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Správne právo II - BVSS

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Správne právo II - OOM

Zameranie-postupová skúška - Správne právo III -  832-Bc

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Finančné právo 2019/2020 - ZS

 Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Osobitné správne konania

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Správne právo I - 832- Bc

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Správne právo I - 831 - Bc 

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Štátna správa - BVSS

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Štátna správa - Mgr.

Zameranie na štátne skúšky

Otázky na štátnu skúšku z predmetu Finančné a daňové právo

Otázky na štátnu skúšku z predmetu Teória a prax verejnej správy

Zameranie na štátnu skúšku z predmetu Správne právo - BOOM  Bc.

Zameranie na štátnu skúšku z predmetu Správne právo - BPOOM  Mgr. – konverzní

Zameranie na štátnu skúšku z predmetu Správne právo - BPSVS  Bc, In, Ex

Zameranie na štátnu skúšku z predmetu Správne právo  - BPOOM Mgr.

 

 

POVINNÁ LITERATÚRA NA POSTUPOVÚ SKÚŠKU, ŠTÁTNU SKÚŠKU Z PREDMETU SPRÁVNE PRÁVO

.slink a:link {color: 330099} a:hover {background-color: #87ceeb} .slink {} .slink a:link {color: 330099} a:hover {background-color: #87ceeb} .slink {}