Späť

ŠKP pri Akadémii PZ v Bratislave

 

Kontakty

Vyhodnotenie financovania dotácie za rok 2017 ako aj spolufinancovanie klubu ŠKP pri Akadémii PZ

Zasadnutia ŠKP pri Akadémii PZ v Bratislave

Tu nám môžete darovať 2% z dane

STANOVY ŠKP

ŠKP ochrana osobných údajov

Transparentý účet dotácie  

Vecné vyhodnotenie poskytnutej dotácie

Vecné vyhodnotenie poskytnutej dotácie (1)

Vyhodnotenie poskytnutej dotácie za rok 2023

 

OZNAM!

Vstup do priestorov športového areálu/posilňovne Akadémie PZ v akademickom roku 2023/2024 (t.j. 4. 9. 2023 – 31. 8. 2024) bude možný len po zakúpení členského preukazu ŠKP. Preukaz Vám bude vystavený na základe Vami vyplneného online prihlasovacieho formuláru (viď nižšie uvedený link, prípadne QR kód v prílohe). Po vyplnení Vám bude na Váš email odoslaný postup na uhradenie členského poplatku v sume 20,-eur na účet klubu ŠKP pri A PZ. Po uhradení si preukaz môžete prevziať na vrátnici Akadémie PZ najskôr do 3 pracovných dni (pri prevzatí je potrebné uviesť variabilný symbol, ktorý vám bol pridelený pri registrácii).

QR code

 

Link na registráciu:

https://forms.office.com/e/pZpQFKTv2p