Späť

Zoznam členov

Predseda

 

plk. v. v. doc. Ing.

Stanislav ŠIŠULÁK, PhD., MBA

   

Členovia

 

pplk. prof. JUDr. Mgr.

Jana Šimonová, PhD.

pplk. JUDr.

Monika Szabová, PhD.

Bc.

Samuel Babiak

Bc.

Michal Gallo

Bc.

Nikola Kotúľová