Späť

Pedagogická činnosť

 

Predmety vyučované KEIRH

Študijný program: Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

 

Bakalárske štúdium (*.pdf) :

831 D 13 PP 6 Hraničný a cudzinecký režim 1 IN

831 E 15 PP 3 Hraničný a cudzinecký režim 1 EX

831 D 15 PVP 2 Hraničný a cudzinecký režim 2 IN

831 E 16 PVP 2 Hraničný a cudzinecký režim 2 EX

831 D 16 PVP 4 Hraničný a cudzinecký režim 3 IN

831 E 17 PVP 4 Hraničný a cudzinecký režim 3 EX

831 D 13 PVP 2 Bezpečnostné technológie IN

831 E 13 PVP 2 Bezpečnostné technológie EX

 

Magisterské štúdium (*.pdf) :

831 D 23 PVP 4 Teória kontroly hraničného a cudzineckého režimu 1 IN

831 E 24 PVP 4  Teória kontroly hraničného a cudzineckého režimu 1 EX

831 D 24 PVP 4 Teória kontroly hraničného  a cudzineckého režimu 2 IN

831 E 25 PVP 4 Teória kontroly hraničného  a cudzineckého režimu 2 EX

 

Doktorandské štúdium (*.pdf) :

831 D 32 PP 2 Koncepcie vývoja bezpečnostných technológií ochrany osôb a majetku IN

831 E 33 PP 2 Koncepcie vývoja bezpečnostných technológií ochrany osôb a majetku EX

 

Konverzné štúdium (*.pdf) :

831 E K 23 PVP 1 Bezpečnostné technológie

BOOM E K 21 PVP 2 Bezpečnostné technológie

831 EK 26 PP 4 Hraničný a cudzinecký režim

831 E K 26 PVP 4 ŠS 3 4 Teória kontroly hraničného  a cudzinecký režimu

 

Študijný program: Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Bakalárske štúdium (*.pdf) :

832 D 13 PP 5 Systém ochrany verejného poriadku