Späť

Zahraničný odbor

Za oblasť medzinárodnej spolupráce Akadémie Policajného zboru v Bratislave obsahovo i organizačne zodpovedá Zahraničný odbor.

Zahraničný odbor Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa delí na dve oddelenia:

  •  Oddelenie ďalšej medzinárodnej policajnej spolupráce
  •  Oddelenie Národnej jednotky CEPOL

 

{[|addPersonalProfil
[user{ingrid.weissova@minv.sk}]
[formated1]
|]}

 

Oddelenie ďalšej medzinárodnej policajnej spolupráce

pplk. doc. JUDr. Marek KORDÍK, LL.M., PhD. 
Telefón: 09610 57345
E-mail: marek.kordik@minv.sk

mjr. Mgr. Zdenko DVONČ 
Telefón: 09610 57106
E-mail: zdenko.dvonc@minv.sk

Ing. Ivan Žabka
Telefón: 09610 57054
E-mail: ivan.zabka@minv.sk

 

 

Národná jednotka CEPOL

{[|addPersonalProfil
[user{stanislav.straka@minv.sk}]
[formated1]
|]}

 

Zamestnanci oddelenia:

mjr. Mgr. Mária SLÁMOVÁ
Telefón: 09610 57528
E-mail: maria.slamova@minv.sk

kpt. JUDr. Adriana MIKLIANOVÁ
Telefón:09610 57528
E-mail: adriana.miklianova@minv.sk

Mgr. Ivan BLAHO
Telefón: 09610 57295
E-mail: ivan.blaho2@minv.sk

 

 

Odkazy na CEPOL

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu  v oblasti presadzovania práva (CEPOL)