Späť

Akreditované študijné programy

AKADÉMIA PZ V BRATISLAVE 

poskytuje vzdelávanie v týchto akreditovaných študijných programoch:

 ŠTUDIJNÝ PROGRAM  STUPEŇ ŠTÚDIA  FORMA
 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku  I. stupeň – Bc.  denná/externá
 bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe  I. stupeň – Bc.  denná/externá
 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku  II. stupeň – Mgr.  denná/externá
 bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe  II. stupeň – Mgr.  denná/externá
 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku  III. stupeň – PhD.  denná/externá
 bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe  III. stupeň – PhD.  externá