Späť

Prečo študovať na Akadémii PZ?

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave je štátnou vysokou školou univerzitného typu, ktorá pripravuje vysokoškolsky vzdelaných a odborne spôsobilých špecialistov pre potreby Policajného zboru, špecializované odbory MV SR, štátne a neštátne bezpečnostné služby a verejnú správu vo všetkých troch stupňoch vzdelávania.

Pre príslušníkov PZ a ďalších bezpečnostných služieb ponúkame štúdium v študijných programoch:

 • s povolaním na štúdium
  • bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku (Bc. – externá forma)
  • bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku – konverzný (Mgr. – externá forma)
 • bez povolania na štúdium
  • bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe (Bc. – denná/externá forma)

Pre civilných uchádzačov ponúkame štúdium v študijných programoch: 

  • bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku – príslušník PZ (Bc. – denná forma)
  • bezpečnostnoprávne služby vo verejne správe (Bc. – denná/externá forma)
 
VIAC o benefitoch štúdia v študijných programoch:
 

BEZPEČNOSTNOPRÁVNA OCHRANA OSÔB A MAJETKU 

BEZPEČNOSTNOPRÁVNE SLUŽBY VO VEREJNEJ SPRÁVE