Späť

Doktorandské štúdium

"Oznam pre uchádzačov o doktorandské štúdium: prijímacia skúška na doktorandské štúdium sa bude konať dňa 14.júla 2023. Čas a miesto upresníme každému uchádzačovi v pozvánke na prijímaciu skúšku, ktorú budeme zasielať mailom!"

 

Referent pre doktorandské štúdium

{[|addPersonalProfil
[user{marek.matulik@akademiapz.sk}]
[formated1]
|]}

 

Základné informácie a dokumenty

Pokyn rektora A PZ v BA, ktorým sa vydávajú zásady organizácie doktorandského štúdia v A PZ č. 11 z 23.06.2014 od akademického roka 2016-2017

 

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium 2023/2024

PRÍLOHA K PRIHLÁŠKE na 3. stupeň štúdia na Akadémii PZ v Bratislave pre príslušníkov Policajného zboru SR

 

Vzor žiadosti

Žiadosť o vykonanie dizertačnej skúšky

Žiadosť o vykonanie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o prerušenie doktorandského štúdia

Žiadosť o ukončenie prerušenia doktorandského štúdia

Ostatné žiadosti

 

Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2023/2024

Témy dizertačných prác_Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Témy dizertačných prác_Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

 

Študijný plán doktorandského štúdia na stiahnutie

bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - PhD. In

bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - PhD. Ex

bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe - PhD. Ex

 

Vedecká konferencia doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

Zborník z 1. ročníka Vedeckej konferencie doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

Zborník z 2. ročníka Vedeckej konferencie doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

Zborník z 3. ročníka Vedeckej konferencie doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

Zborník z 4. ročníka Vedeckej konferencie doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave