Späť

Policajný pridelenec

Postup pri výbere, schvaľovaní, príprave, vysielaní a činnosti pridelenca alebo styčného dôstojníka upravuje Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 55/2003 o policajných pridelencoch a policajných styčných dôstojníkoch v znení neskorších predpisov.

Na vnútrorezortnej predvýjazdovej príprave policajného pridelenca v rámci Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa podieľajú nasledovné katedry:

  • katedra jazykov (jazyková príprava)katedra kriminálnej polície (teoretická časť),

  • katedra policajných vied (teoretická časť)

  • katedra európskeho integrovaného riadenia hraníc

  • katedra trestného práva (teoretická časť).

Kontakt: Ing. Simona Siriehovásimona.siriehova@akademiapz.sk, 09610 57 479, blok U, miestnosť č. 338

 

Dokumenty na stiahnutie

 

N MV SR č. 55-2003 o policajných pridelencoch...