Späť

Konferencia: Nové přístupy k odhalování trestné činnosti a zjišťování jejích pachatelů v Evropské unii

Plagát konferencie

Dňa 19. a 20. októbra 2023 sa na pôde Policejní Akademie České Republiky uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Nové přístupy k odhalování trestné činnosti a zjišťování jejích pachatelů v Evropské unii“, ktorá bola organizovaná pod záštitou a osobnou účasťou

plk. v. v. Mgr. Davida Dlouhého, Ph.D. (rektora Policejní akademie České republiky v Praze)

a

pplk. JUDr. Michala Marka, PhD. (rektora povereného výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie Akadémie policajného zboru v Bratislave)

Konferencia bola organizovaná v súvislosti s čiastkovou výskumnou úlohou Katedry kriminální policie Fakulty bezpečnostně právní „DVÚ 2/1 Kriminální zpravodajství jako nástroj predikce, prevence, odhalování objasňování trestné činnosti a zajišťování vnitřní bezpečnosti“ a v súvislosti s vedeckovýskumnou úlohou riešenou na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, „Národný model kriminálneho spravodajstva“ VYSK. 231“.

 

Konferencia bola zameraná predovšetkým na oblasti:

  • Teoretické východiská definovania rizika, hrozby, zraniteľnosti a vplyvu v procese odhaľovania trestnej činnosti
  • Kriminálne hrozby, identifikované riziká a metódy ich analýzy
  • Subjekty, metódy a nástroje získavania, zberu a spracovania informácií
  • Súčasné trendy a prognózy v oblasti odhaľovania trestných činov a odhaľovania ich páchateľov (strategická analýza, operatívna analýza).
  • Možnosti využitia kriminologických analýz a identifikácia problémov pri ich realizácií v procesoch odhaľovania kriminality

 

Na konferencii sa aktívne zúčastni a vystúpili so svojimi príspevkami členovia katedry a externí doktorandi kriminálnej polície Akadémie policajného zboru v Bratislave:

  • prof. Ing. Jozef Stieranka, PhD.
  • mjr. Mgr. Bc. Ľudovít Fidler
  • Ing. Jana Hudecová
  • Mgr. Juraj Hollan

                                                                                                 logo PČR                     logo apz

 

Konferencia - účastníci

 

PČR - konferencia