Späť

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM NA AKADÉMII PZ V BRATISLAVE

Magisterské štúdium sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na rozvíjanie schopností ich samostatného a tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Záverečnou prácou magisterského štúdia je diplomová práca. Absolvent magisterského štúdia získava vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a udeľuje sa mu akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“).