Späť

Zo života katedry jazykov od roku 2018

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

Kurz odborného anglického jazyka pre mierové misie a operácie civilného krízového manažmentu

Erasmus+ na partnerskej Akadémii Ministerstva vnútra v Sofii v Bulharsku

Jazyková príprava pre zahraničnú jednotku

Prednáška - vyslanie a pôsobenie policajtov v medzinárodných mierových misiách

Odborná exkurzia do sídla CEPOLu v Budapešti

Učiteľská mobilita Erasmus+ Brno

Učiteľská mobilita Erasmus+ na PA ČR v Prahe

Preverenie znalostí z anglického jazyka pre uchádzačov o zaradenie do databázy policajtov určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu

Online konferencia ELTOC

Vedecká konferencia Vyučovanie odborne zameraných cudzích jazykov na vysokých školách

Odborná exkurzia v hlavnom sídle Europolu a Eurojustu v Haagu

Preverenie jazykových znalostí pre potreby zahraničnej jednotky PZ

Odborná exkurzia v Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž

Kurz anglického jazyka pre ÚOÚČ a DM

Stáž na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v rámci modulu Police in Europe - international cooperation

Kurz odborného anglického jazyka pre mierové misie a operácie civilného krízového manažmentu

Učiteľská mobilita Erasmus+ České Budějovice

Učiteľská mobilita Erasmus+ na Vysokej policajnej škole v Szczytne

Medzinárodná policajná spolupráca na hodinách katedry jazykov

Odborná exkurzia študentov na letisko M. R. Štefánika v Bratislave

Preverenie jazykových znalostí pre potreby zahraničnej jednotky PZ

Cepol Programme expert meeting 20.03.2023-22.03.2023 - Police English language module update

Stáž kolegov z Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg

Teoretické-praktické zamestnanie prvého ročníka bakalárskeho štúdia

Kurz anglického jazyka ÚOÚČDM

Kurz anglického jazyka pre HaZZ

Preverenie znalostí z anglického jazyka na účely policajných pridelencov a policajných styčných dôstojníkov

Preverenie jazykových znalostí príslušníkov PZ zaradených na Úrade pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií

Prednáška zástupcu agentúry EUROPOL

Preverenie jazykových znalostí pre potreby zahraničnej jednotky PZ

Preverenie znalostí z anglického jazyka pre uchádzačov o zaradenie do databázy policajtov určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu

Medzinárodné vedecké sympózium I. Ludovika International Law Enforcement Research Symposium

Výročná medzinárodná vedecká konferencia Vysokej školy evropských a regionálních studií

Odborná stáž na OR PZ v Leviciach.

CAMBRIDGE LIVE 2022

Prednáška zástupcu Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce

Vedecká konferencia Fúzia jazykového a odborného obsahu vzdelávania

Erasmus+ Mobility Programme na Katedre jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Forlang 2021

Preverenie znalostí z anglického jazyka - zahraničná jednotka PZ (24.06.2021)

Tretí slovenský workshop konzorcia ELRC (European Language Resource Coordination)

Konferencia Jazyk práva a právo v jazyku: Integratívny prístup k jazyku

Exkurzia študentov na Úrade medzinárodnej policajnej spolupráce

Správa MEPA

Prednáška odborníka z policajnej praxe na KJ APZ

REBUS LINGUAE - Vol. 4/2020

Kurz odborného anglického jazyka pre mierové misie a operácie civilného krízového manažmentu

Správa MEPA

Dotazník

Exkurzia do Viedne 2019

Previerka z anglického jazyka pre uchádzačov o zaradenie do databázy policajtov určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu

Konferencia Čítanie z didaktického, lingvistického a literárnovedného hľadiska

 

FRONTEX: Spoločné učebné osnovy strednej úrovne (CCC ML) - Workshop pre prekladateľov a implementáciu, Varšava, Poľsko

Informačný deň EASO

Učiteľská mobilita Erasmus+ na Vysokej policajnej škole v Szczytne

Účasť na CEPOL kurze: Language Development - Instruments and Systems of European Police Cooperation

Spartan 2019

Učiteľská mobilita Erasmus+ v Maďarsku

Hlavný kurz MEPA apríl 2019

normal">VI. právnické fórum  na Moskovskej štátnej univerzite O. E. Kutafina

Kurz odborného anglického jazyka pre mierové misie a operácie civilného krízového manažmentu

Preskúšanie z anglického jazyka - zahraničná jednotka PZ

Návšteva detenčného zariadenia vo Viedni

Fair Cross 2019

Intenzívny kurz nemeckého jazyka z odbornej policajnej terminológie pre účastníkov MEPA

Vystúpenie na konferencii Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova

Exkurzia do Viedne

Prednáška zástupcu národnej ústredne Interpolu

PSA Trnava polmaraton

Exkurzia študentov do centrály CEPOLu a ILEA v Budapešti

Trailový beh Doľany

Preteky v krosovom behu Mraznícke chodníčky 2018

Učiteľská mobilita Erasmus+ v Českej Republike

Medzinárodná konferencia Language Rights: Issue and Good Practices

Správa MEPA [03.02.2017]

Prednáška policajnej pridelenkyne Slovenskej republiky vo Viedni na APZ [14.04.2016]

Prednáška bezpečnostného atašé Spojených štátov amerických na Slovensku [14.04.2016]

Odborný jazykový kurz nemeckého jazyka MEPA a kurz odborného anglického jazyka pre mierové misie a operácie civilného krízového manažmentu  [27.01.2016]

Výberové konanie do zahraničnej jednotky Policajného zboru [20.01.2016]

3. medzinárodná konferencia Preklad z/do málo rozšírených jazykov [04.12.2015]

Previerka z anglického jazyka pre uchádzačov o zaradenie do databázy policajtov určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu [26.11.2015]

Výmenný program učiteľov - 3rd Teachers' Mobility Exercise - 3rd Teachers' Mobility Exercise – Tretia mobilita učiteľov [14.09.2015]

Odborná stáž na OO PZ Cífer [21.07.2015]

Terminologické fórum 5 [22.06.2015]

CEPOL kurz „Train the Trainers“ [08.06.2015]

Učiteľská mobilita ERASMUS+ v Estónsku [08.06.2015]

Program Erasmus na Katedre jazykov A PZ – mobilita učiteľov [03.06.2015]

Odborníci z ÚHCP na cvičeniach z anglického jazyka [20.4.2015]

Prednášky odborníkov z policajnej praxe na KJ APZ v Bratislave [06.4.2015]

Prijatie kolegyne z Estónska v rámci programu Erasmus+ [20.03.2015]

Prednáška policajnej pridelenkyne na vyučovaní nemeckého jazyka na APZ [24.02.2015]

MEPA: 12. - 23. januára 2015 sa na Katedre jazykov A PZ uskutočnil prípravný kurz nemeckého odborného jazyka pre uchádzačov o  hlavný kurz MEPA pre kriminálnu políciu [05.02.20158]

Kurz odborného anglického jazyka pre mierové misie a operácie civilného krízového manažmentu, 12. - 23. január 2015, Katedra jazykov A PZ  [29.01.2015]

Kurz odborného anglického jazyka pre mierové misie a operácie civilného krízového manažmentu, 12. - 23. január 2015, Katedra jazykov A PZ  [29.01.2015]

Špecializovaný kurz anglického jazyka pre členov národnej rezervy Slovenskej republiky európskej pohraničnej stráže agentúry Frontex, 1. – 12. december 2014, Akadémia Policajného zboru v Bratislave [16.12.2014]

FRONTEX: Medzinárodný jazykový projekt. E-learningový kurz odborného anglického jazyka - vzdušná, pozemná a morská hranica, 25. – 27. november 2014, Akadémia Policajného zboru v Bratislave [18.12.2014]

FRONTEX: Spoločné učebné osnovy - Evalvácia projektu medzinárodnej mobility pedagógov, 24. – 28. november 2014, Tallin, Estónsko [01.12.2014]

Previerka z anglického jazyka  pre uchádzačov o zaradenie do databázy policajtov  určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu, SOŠ PZ Bratislava, 19.11.2014 

 

FRONTEX: Tréningové workshopy pre nominovaných národných koordinátorov v rámci projektu jazykového vzdelávania - Training in English Communication for Border Guards, Train the Trainers´ Session, 9. – 13. jún 2014, Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 

Virtuálna medzinárodná vedecká konferencia - Cudzie jazyky IV - Súčasnosť a perspektívy 17.06.2014

 

Testovanie vedomostí z odborného anglického jazyka na základe multimédia “Mid-Level English for Border Guards at Airports“, 10. – 11. Jún 2014, Sobrance

 

FRONTEX - Spoločné učebné osnovy – 5. učiteľská mobilita, 26. máj – 6. jún 2014, Galati, Iasi, Rumunsko

 

ERASMUS – učiteľská mobilita, 12. – 16. máj 2014, Akadémia Ministerstva vnútra Bulharskej republiky v Sofii, Bulharsko

 

Medzinárodná vedecká konferencia „Success and Challenges in Foreign Language Teaching“, 10. 04. – 11. 04. 2014, Centrum vyučovania cudzích jazykov Národnej univerzity pre verejné služby v Budapešti, Maďarsko

 

FRONTEX: Implementačné stretnutie tréningového projektu "CCC – učiteľská mobilita", 25. – 27. marec 2014, Varšava, Poľsko

 

FRONTEX: 1. školenie nominovaných národných koordinátorov v rámci projektu jazykového vzdelávania Training in English Communication for Border Guards a jeho subprojektu English for Air and Maritime Crews, 17. – 21. marec 2014, policajná akadémia v Cesene, Taliansko

 

FRONTEX: 4. školenie nominovaných národných koordinátorov v rámci projektu jazykového vzdelávania Training in English Communication for Border Guards, 24.-28. február 2014, Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 

Špecializovaná jazyková príprava pre uchádzačov o kurzy a semináre MEPA,
20. – 31. január 2014, Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 

Špecializovaná jazyková príprava formou multimédií, 22. - 23. január 2014,
Vyšné Nemecké

 

/predn%C3%A1%C5%A1ka-odborn%C3%ADka-z-policajnej-praxe-na-apz