Späť

ISIC/ITIC

 

               Informácie pre akademický rok 2023/2024

Preukaz denného študenta ISIC je v akademickom roku, v ktorom má študent podľa študijného plánu absolvovať štúdium, platný už len do 30.6.2023! Ak študent do tohto dňa štúdium neukončí, platnosť sa predlžuje do 30.9.2023.

Preukaz denného študenta ISIC (nekončiaci ročník) je aktuálne platný do 30.9.2023.

Po zápise do vyššieho ročníka je potrebné predĺžiť platnosť preukazu, vizuálne aj elektronicky. Preukaz bude mať po predĺžení platnosť až do 30.9.2024.

Výdaj ISIC pre 1. ročník bakalárskeho štúdia je možný až po zápise na štúdium a počas celého septembra.

Prolongácia preukazov pre 1. ročník magisterského štúdia je možná po zápise na štúdium dňa 05.09.2023 a počas celého septembra.

Prolongácia preukazov ostatných študentov je možná po zápise na štúdium od 11.09.2023 počas celého septembra.

Duplikáty preukazov a výdaj preukazu, alebo prolongácie mimo termínov je možná po dohodnutí na ISIC@akademiapz.sk

Od 01.10.2023 budú nepredĺžené preukazy zablokované (v interných aj externých systémoch).

 


Známka platná v akademickom roku 2022/2023.

 

 • nový preukaz 23€ (študenti 1. ročníka Bc štúdia)
 • prolongácia 13€ (študenti 2. a 3. ročníka Bc štúdia a štundeti 1. a 2. ročníka Mgr. štúdia)

V prípade záujmu o vystavenie preukazu Vám odporúčame sumu 23 € zaplatiť prevodom na účet:

č. účtu IBAN: SK0581800000007000409772
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 99999
špecifický symbol: číslo študenta v MAIS (10 číslic)

Ako špecifický symbol uvádzajte číslo študenta v MAIS 10 číslic v tvare bez písmena S
Napríklad: 0417009999

Poplatky odporúčame uhradiť vopred formou bezhotovostného platobného styku. Na základe predloženia potvrdenia o zaplatení Vám bude vydaný preukaz ISIC. Platbu v hotovosti je možné vykonať len v mimoriadnych prípadoch.

 

Medzinárodný študentský identifikačný preukaz ISIC je jediný celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta/žiaka denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole.

Držiteľom licencií EURO <26, ISIC, ITIC na Slovensku je združenie CKM SYSTS.

CKM SYTS na Slovensku zabezpečuje rozvoj distribučnej siete preukazov a dohaduje nové zľavy a benefity pre ich držiteľov. Obchodnými partnermi CKM SYTS sú spoločnosti pôsobiace v oblastiach, ktoré sú využívané našimi cieľovými skupinami (šport, kultúra, cestovanie, zábava, nákup spotrebného tovaru, oblečenie, módne doplnky, počítače a pod.), stredné školy, poisťovne, Železničná spoločnosť Slovensko, vysoké školy, banky.

 

Mifare Standard

 • má 10-miestne číslo čipu (uvedené pod fotografiou)
 • obsahuje 1x elektronickú peňaženku (nabitie kreditu v dopravnej spoločnosti)
 • 3x elektronický predplatný cestovný lístok

Preukaz Mifare Standard bol nahradený preukazom Midare Desfire a v súčastnosti ho už škola nevydáva.

Mifare Desfire

 • má 17-miestne číslo čipu (uvedené pod fotografiou)
 • obsahuje 3x elektronickú peňaženku (nabitie kreditu v dopravnej spoločnosti)
 • 6x elektronický predplatný cestovný lístok


Preukaz ISIC určený pre študentov Akadémie PZ


Preukaz ITIC určený pre učiteľov Akadémie PZ

 

Využitie v rámci Akadémie PZ

 • Na identifikáciu študentov APZ pri vstupe do školy a Študentského domova APZ v Bratislave
 • Na identifikáciu študentov APZ v knižnici APZ v Bratislave
 • Preukaz na objednávanie obedov

Využitie mimo Akadémie PZ

Zľavy

Množstvo zliav, ktoré preukaz ISIC ponúka je možné nájsť na adrese:
http://isic.sk/vsetky-zlavy/

V doprave

Dopravné spoločnosti akceptujú preukaz študenta ako dopravnú kartu na základe svojich tarifných a prepravných podmienok, ktoré si každý dopravca určuje samostatne.

Dopravné peňaženky autobusových dopravcov sú navzájom uznávané v rámci akceptačných skupín: