Späť

Materiály na prevzatie

Zamerania na postupové, štátne skúšky a hodnotenia

 

Bakalárske štúdium

 

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Kriminológia 1, Kriminológia I 831 D 14 PP 3 a 831 E 17 PP 2

 

Zameranie na hodnotenie z predmetu Penológia 831 D 14 PVP 3 a 831 E 14 PVP 3

 

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Výkon väzby a trestných sankcií
831 D 15 PVP 3 a 831 E 16 PVP 3
 

 

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Penitenciárna psychológia a pedagogika 1
831 D 15 PVP 4 a 831 E 1
6 PVP 4 

 

 

Zameranie na hodnotenie z predmetu Penitenciárna psychológia a pedagogika 2
831 D 16 PVP 6 a 831 E 17 PVP 6

 

Zameranie na štátnu skúšku z predmetu Teória a prax výkonu väzby a výkonu trestu
831 D 16 ŠS 4/6 a 831 E 18 ŠS 4/6

 

Zameranie na hodnotenie z predmetu Prevencia kriminality 832 D 13 PVP 2 a 832 E 15 PVP 2

 

Zameranie na hodnotenie z predmetu Penológia 832 D 14 PVP 3 a 832 E 14 PVP 3

 

Zameranie na hodnotenie z predmetu Kriminológia/Criminology 831 14 VP 14 AJ

 

Magisterské štúdium

 

Zameranie na postupovú skúšku z predemtu Kriminológia 2 831 D 23 PP 3 a 831E24PP 3

 

 

Zameranie na hodnotenie z predmetu Teória penitenciárneho zaobchádzania a ochrany objektov ZVJS 1 831 D 23 PVP 7 a 831 E 24 PVP 7

 

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Teória penitenciárneho zaobchádzania a ochrany objektov ZVJS 2 831 D 24 PVP 7 a 831 E 25 PVP  7

 

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Kriminológia 832 D 23 PP 5 a 832 E 24 PP 4

 

Doktorandské štúdium

 

Zameranie na hodotenie z predmetu Metodológia kriminologického výskumu
831 D 32 PVP 3 a 831 E 32 PVP 3

 

 

Konverzné štúdium

 

Zameranie na hodnotenie z predmetu Kriminológia 1 831 E K 26 PP 3

 

Zameranie na postupovú skúšku z premetu Kriminológia 2 831 E K 27 PP 2