Späť

Oznamy Knižnice Akadémie PZ v Bratislave

Informačné listy ZS 2023-24

!!! neposielať zoznamy literatúry z infolistov  mailom. Literatúru knižnica vydáva pri osobnej návšteve knižnice !!!

*****

Upozornenie

Vzhľadom k potrebe zabezpečiť dostupnosť študijnej literatúry  pre všetkých poslucháčov (interného /externého štúdia)
a rotáciu literatúry medzi jednotlivými študijnými odbormi a ročníkmi upozorňujeme študentov
na povinnosť vrátiť literatúru požičanú na celý zimný/letný semester zo študijnej knižnice  vždy do konca januára/júna kalendárneho roka.

Študent/používateľ má možnosť kontrolovať si svoje výpožičné konto a termíny vrátenia dokumentov prostredníctvom internetu 
z adresy: https://proflib.akademiapz.sk/ prihlásením sa do svojho konta.

*****

!!! Prolongácia literatúry - katarina.alexovicova@akademiapz.sk !!!

POTVRDENIA o vrátení literatúry

- osobne v knižnici
- mailom
- katarina.alexovicova@akademiapz.sk
alebo
- dagmar.foldesova@akademiapz.sk

*****

PREDAJ LITERATÚRY vydanej na APZ
Literatúru predáva Caffe Italia – prízemie
Kontakt:  milkova@caffeitalia.sk  alebo www.caffeitalia.sk

Aktualizovaný zoznam predávaných kníh - TU

*****

EPC - Vyhláška MŠVVŠ č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri EPČ a CREUČ

EPC - formuláre dostupné na EPC-  formuláre

*****

Voľne dostupné elektronické zdroje a manuály sú dostupné na: e-zdroje APZ   

*****

Vyhľadávanie v katalógu knižnice

Ako nájsť článok z časopisu

 *****

INFOZDROJE

Na stránke www.infozdroje.sk sú dostupné nasledovné elektronické zdroje:

  • Encyclopedia of Crime and Punishment   
  • Encyclopedia of Juvenile Delinquency and Justice
  • The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice
  • OECD Factbook (aktuálny rok)
  • Česká národní bibliografie  
  • PQDT Open

Uvedené zdroje sú dostupné len z priestorov Akadémie PZ:

  • z počítačov knižnice – študovne na 1. poschodí

  • ​z počítačov pripojených na sieť chello

  • zo siete MV SR po zadaní adresy www.infozdroje.sk

Wiley online library príručka