Späť

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Sklabinská 1, 835 17 Bratislava

 

INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVETEĽA V SÚLADE SO ZÁKONOM č. 343/2015 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA č. 438/2015 Z. z. (ĎALEJ LEN „ZÁKON“)

 

Výzva - Špeciálne výsluchové miestnosti [21.09.2018]

Výzva - Špeciálne výsluchové miestnosti, Kamery [04.02.2019]

 

 

2023

Výzva -Oprava katedry telovýchovy a kuchynky novej vedeckej rady

Výzva - Bezpečnostný kamerový systém

Výzva - Nákup výpočtovej, tlačiarenskej a projekčnej techniky

Výzva - Mäso a mäsové výrobky

 

ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

 

ARCHÍV - VEREJNÉ OBSTARÁVANIE