Späť

Zverejňovanie zmlúv a objednávok

Zmluvy Akadémie Policajného zboru v Bratislave sú zverejnené na Centrálnom registri zmlúv, ktorý je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

 

Pre zjednodušenie vyhľadávania použite kľúčové slová:

Rezort: Ministerstvo vnútra SR
Objednávateľ: Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 

Objednávky, ktoré nie sú zazmluvnené, sú uverejnené na webstránke Ministerstva vnútra SR.

Faktúry, ktoré nie sú účtované na základe zmluvy, sú uverejnené na webstránke Ministerstva vnútra SR.

 

Ostatné zmluvy a objednávky

Zverejnená faktúra Team-Viewer

Zmluva o vzájomnej spolupráci uzatvorenej medzi APZ a ŠKP pri APZ