Späť

Register ponúkaného majetku štátu

Register ponúkaného majetku štátu je verejne prístupná evidencia prebytočného majetku štátu ponúkaného v rámci ponukového konania, osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na predaj a dočasne prebytočného majetku štátu ponúkaného do nájmu. Register je informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

https://ropk.sk

 

Register ponúkaného majetku Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Nájom - nebytový priestor - Interiérový stánok doplnkového stravovania, Bratislava - mestská časť Rača

Rozhodnutie o prebytočnosti majetku v správe Akadémie Policajného zboru v Bratislave