Späť

Oddelenie služobnej činnosti

Oddelenie služobnej činnosti Akadémie Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „oddelenie“) je pracovisko Akadémie Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „akadémia“), ktoré zabezpečuje plnenie úloh výchovno-vzdelávacieho procesu, dodržiavania vnútorného poriadku a ochrany objektu akadémie, praktického výkonu služby a  služobnej prípravy zamestnancov akadémie. Ďalej vykonáva organizačnú, kontrolnú a metodickú činnosť vo vzťahu k študentom a ďalším pracoviskám akadémie, služobnú pohotovosť a evakuáciu. Zabezpečuje plnenie úloh  v prípade mimoriadnych bezpečnostných  opatrení a pri mimoriadnych situáciách.

{[|addPersonalProfil
[department{Oddelenie služobnej činnosti}]
[short_employees1]
|]}