Späť

Fond na podporu vzdelávania

 

Fond na podporu vzdelávania vznikol 1.1. 2013 zákonom č. 396/2012 Z. z. o fonde na podporu vzdelávania ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov.

Hlavnou činnosťou fondu na podporu vzdelávania je poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl, pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom škôl a študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia. Fond na podporu vzdelávania zároveň zabezpečuje správu pôžičiek poskytnutých Študentským pôžičkovým fondom a Pôžičkovým fondom pre začínajúcich pedagógov. Pri svojej činnosti úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Študentskou radou vysokých škôl ako aj s Asociáciou doktorandov Slovenska.

Fond na podporu vzdelávania

Informácie:

Odborná referentka špecialistka/DENNÉ ŠTÚDIUM

Meno: Helena Vaňharová
E-mail: helena.vanharova@akademiapz.sk
E-mail 2: helena.vanharova@minv.sk
Telefón: +421 9610 57 445
Kancelária: U- 387
Konzultačné hodiny
Pondelok 13:00 - 14:00 Utorok 13:00 - 14:00 Streda 09:00 - 11:00 / 13:00 - 14:00 Štvrtok 13:00 - 14:00 Piatok 09:00 - 11:00