Späť

pplk. JUDr. Michal Marko, PhD.

fotografia
Hodnosť, titul, meno a priezvisko: pplk. JUDr. Michal Marko, PhD.
Zastávaná funkcia:Prorektor pre koordináciu s praxou
Kancelária:U-397
Telefonický kontakt:+421 9610 57 003
E-mail:michal.marko@akademiapz.sk
Publikačná činnosť:Otvoriť
VPCH: Prevziať
VPCH EN: Prevziať