Späť

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.

fotografia
Hodnosť, titul, meno a priezvisko: prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.
Katedra:Prorektor pre vedu a zahraničné vzťahy
Zastávaná funkcia:Prorektor pre vedu a zahraničné vzťahy
Kancelária: U-319
Telefonický kontakt:+421 9610 57 002
E-mail:mojmir.mamojka@akademiapz.sk