Späť

Vnútorné oddelenie

Organizačné oddelenie zabezpečuje plnenie úloh na úseku celoživotného a ďalšieho vzdelávania, predovšetkým pre príslušníkov Policajného zboru v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru, krajskými riaditeľstvami Policajného zboru a s Centrom vzdelávania a psychológie sekcie personálnych a sociálnych činností Ministerstva vnútra SR. Konkrétne zabezpečujeme rigorózne konanie, kurzy ďalšieho policajného vzdelávania a univerzitu tretieho veku.

{[|addPersonalProfil[user{linda.pivackova@akademiapz.sk}][formated1]|]}