Späť

ERASMUS+ VÝZVA - MOBILITA ŠTUDENTA

ERASMUS+ VÝZVA - MOBILITA ŠTUDENTA

na zahraničný študijný pobyt

na Mykolas Romeris University vo Vilniuse (Litva), pre študentov 2. ročníka Bc.  v študijnom programe BOOM,BSVS;

na University of Publice Service v Budapešti (Maďarsko), pre študentov 2. ročníka Bc.  v študijnom programe BOOM,BSVS;

v letnom  semestri ak. roka 2023/2024. Prihlášku s fotografiou, životopis a motivačný list posielajte do 10.10.2023 na lucia.cajkovicova@akademiapz.sk alebo ich môžete odovzdať osobne v kancelárii č. d. 308, blok U.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.10.2023 o 09.00 h, v kancelárii prorektora pre vedu a zahraničné vzťahy prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., blok U, 2. poschodie, č.d.319.

Prihlásený študent sa musí výberového konania zúčastniť osobne.

 

ERASMUS+ VÝZVA - MOBILITA PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV  

na absolvovanie zahraničnej mobility na niektorej z partnerských inštitúcii zverejnených na webovej stránke  APZ v časti Erasmus + v akademickom roku 2023/24. 

Prihlášku  posielajte do 10.10.2023 na lucia.cajkovicova@akademiapz.sk alebo ju môžete odovzdať osobne na oddelení vedy a vedeckých projektov, blok U., 2. poschodie, č.d.308.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.10.2023 v kancelárii prorektora pre vedu a zahraničné vzťahy prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., blok U., 2. poschodie, č.d.319.

 

Prihláška študenti

Prihláška pedagogickí zamestnanci

Prihláška nepedagogickí zamestnanci

Topovať