Späť

Online konferencia ELTOC

Oxford University Press pravidelne organizuje online konferencie pre učiteľov anglického jazyka pod názvom ELTOC (English Language teaching Online Conference), ktoré 
umožňujú každému učiteľovi prístup ku kvalitnému profesionálnemu rozvoju pod vedením odborníkov.

Vedecká konferencia Vyučovanie odborne zameraných cudzích jazykov na vysokých školách

Dňa 19. 10. 2023 sa Mgr. Lenka Nagyová z Katedry jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave zúčastnila vedeckej konferencie pod názvom Vyučovanie odborne zameraných cudzích jazykov na vysokých školách, ktorá sa konala v Ústave cudzích jazykov Technickej univerzity vo Zvolene.