Späť

Bridge -101084355

Odborníci z katedry kriminalistiky a forenzných vied sa zapojili v spolupráci s českými kolegami do medzinárodného projektu BRIDGE, ktorý je financovaný z Európskej komisie pre oblasť vnútornej bezpečnosti (ISF-2021-TF1-AG-CYBER). Projekt BRIDGE riadi Štokholmský región a Centrum pre psychiatrický výskum Karolinského inštitútu a prebieha v šiestich členských krajinách EU.