Späť

Kriminológia ako samostatný vedný odbor v rovine vedeckovýskumnej a akademickej výučby na vysokých školách v Slovenskej republike a vybraných krajinách

Katedra kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa stala v dňoch 26. a 27. septembra 2023 gestorom medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Kriminológia ako samostatný vedný odbor v rovine vedeckovýskumnej a akademickej výučby na vysokých školách v Slovenskej republike a vybraných krajinách. Konferencia bola organizovaná pri príležitosti ukončenia riešenia Čiastkovej vedeckovýskumnej úlohy č. 2 Postavenie a práva obetí TČ v systémoch preventívnych politík vybraných krajín Európskej únie, ktorá je súčasťou vedeckovýskumnej úlohy Implementácia zákona o obetiach trestných činov do policajnej a viktimologickej praxe riešenej na Katedre kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Aktívnymi vystúpeniami a bohatou odbornou diskusiou konferenciu obohatili zahraniční aj slovenskí hostia. Medzi zahraničných hostí patrili odborníci z Maďarska (Dr. M. Sivadó, Ludovika University of Public Service) a Českej republiky (zástupcovia Inštitútu pre kriminológiu a sociálnu prevenciu, Paneurópskej univerzity, Vysokej školy podnikania a práva, Vysokej školy európskych a regionálnych štúdií). Okrem členov Katedry kriminológie domácich odborníkov zastupovali, riaditeľ a členovia odboru prevencie kriminality, kancelária ministra vnútra, MV SR, krajskí koordinátori prevencie kriminality, pracovníčka oddelenia medzinárodnej spolupráce finančnej spravodajskej jednotky Prezídia PZ, zástupcovia sekcie trestného práva oddelenia kriminológie Ministerstva spravodlivosti SR a v neposlednom rade aj externí doktorandi Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Závery konferencie možno hodnotiť ako prínosné pre teóriu aj aplikačnú prax v oblasti kriminológie. Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov.

Tešíme sa na Vašu účasť v rámci budúcich konferencií organizovaných našou katedrou.

Organizačný výbor konferencie

Konferencia-foto

 

Konferencia-foto

 

Konferencia-foto

 

Konferencia-foto

 

Konferencia-foto

 

Topovať