Späť

ERASMUS+ VÝZVA - MOBILITA ŠTUDENTA - Policajná Akadémia ČR

ERASMUS+ VÝZVA - MOBILITA ŠTUDENTA

na zahraničný študijný pobyt na Policajnú Akadémiu Českej republiky v Prahe, pre študentov 1. a 2. ročníka Bc. v študijnom programe BOOM, v zimnom  semestri ak. roka 2024/2025. Prihlášku, životopis a motivačný list posielajte do 10.05.2024 na lucia.cajkovicova@akademiapz.sk alebo ich môžete odovzdať osobne v kancelárii č. d. 308, blok U.

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 15.05.2024 o 09.00 h, v kancelárii prorektora pre vedu a zahraničné vzťahy prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., blok U, 2. poschodie, č .d. 319.

 

Študent sa musí výberového konania zúčastniť osobne.

 

Prihláška študenti

Topovať