Späť

EUSEC II

Hlavným cieľom EU-SEC II je uľahčiť interakcie medzi rôznymi zúčastnenými stranami v Európskom technologickom výskume, tak ako synchronizovaným úsilím, tak rovnako aj primeranou úrovňou koordinácie medzi národným a európskym úsilím k dosiahnutiu  menej nákladných a efektívnych bezpečnostných riešení. Projekt má prispieť k harmonizácii vnútroštátnych vedecko-výskumných politík a spoločnému porozumeniu a identifikácii potrieb a priorít medzi jeho partnermi, všetkých národných orgánov EÚ, a to prostredníctvom vytvorenia trvalého štruktúrovaného efektu na strane dopytu Európskeho technologického trhu.

K stiahnutiu / Downloads:

EU-SEC II koordinácia národných výskumných programov a bezpečnostných politík pri významných podujatiach v Európe - ENG