Späť

Doktorandské štúdium

 

 

Referent pre doktorandské štúdium

{[|addPersonalProfil
[user{marek.matulik@akademiapz.sk}]
[formated1]
|]}

 

Základné informácie a dokumenty

Pokyn rektora Akadémie Policajného zboru v Bratislave č. 13/2024 zo dňa 25. 01. 2024, ktorým sa vydávajú Zásady organizácie doktorandského štúdia na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

 

Prijímacie konanie

Informácie k prijímaciemu konaniu na doktorandské štúdium v akademickom roku 2024/2025

PRÍLOHA K PRIHLÁŠKE na 3. stupeň štúdia na Akadémii PZ v Bratislave pre príslušníkov Policajného zboru SR

 

Vzory žiadostí

Žiadosť o povolenie dizertačnej skúšky

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o prerušenie doktorandského štúdia

Žiadosť o ukončenie prerušenia doktorandského štúdia

Iné žiadosti

 

Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2024/2025

Študijný program "Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku"

Študijný program "Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe"

 

Študijný plán doktorandského štúdia na stiahnutie

bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - PhD. In

bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - PhD. Ex

bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe - PhD. Ex

 

Vedecká konferencia doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

Zborník z 1. ročníka Vedeckej konferencie doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

Zborník z 2. ročníka Vedeckej konferencie doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

Zborník z 3. ročníka Vedeckej konferencie doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

Zborník z 4. ročníka Vedeckej konferencie doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave