Späť

Projekt GODIAC

Godiac je vedecko-výskumný projekt zameraný na vytvorenie európskeho prístupu pre zabezpečovanie verejného poriadku políciou pri  manifestáciách prostredníctvom dialógu, komunikácie a transparentnosti.

Cieľom projektu Godiac je vytvoriť spoločný európsky prístup pri zabezpečovaní verejného poriadku pri demonštráciách. Vzhľadom k mnohých rôznym kultúrnym odlišnostiam a pracovných metód polície v rôznych európskych krajinách, je dôležité, aby sa tento prístup prispôsobil rôznym podmienkam. Švédska špeciálna policajná taktika (SPT) bola zdrojom inšpirácie pre Godiac. V špeciálnej policajnej taktike existujú pravidlá, o tom, ako zabezpečovať verejný poriadok pri demonštráciách prostredníctvom dialógu, komunikácie a transparentnosti.

A navyše cieľom tohto projektu je zhromaždiť prístupy v rôznych európskych krajinách a na pomáhať úsiliu vo vytvorení jednotného prístupu komunikácie polície pri zvládaní verejného poriadku počas významných udalostí. Vzhľadom k mnohým rôznym kultúram a pracovným metódam polícií v európskych krajinách je dôležité, že tento prístup je adaptabilný rôznym okolnostiam. 

Na projekte GODIAC sa podieľa 12 krajín a 20 organizácií. Projekt iniciovalo a koordinuje Švédske policajné prezídium. Väčšina účastníkov policajné orgány, ale aj vedecko-výskumné inštitúcie a zástupcovia z iných častí spoločnosti podieľajúcich sa na projekte.

 

Fakty o projekte Godiac

  • GODIAC je skratka z angličtiny „Good practice for dialogue and communication“ čiže Osvedčené postupy pre dialóg a komunikáciu ako strategických zásad pre zvládanie politických manifestácií v Európe.
  • participujúce krajiny sú: Švédsko, Dánsko, Veľká Británia, Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Cyprus, Rakúsko, Slovensko - Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Maďarsko, Rumunsko and Holadnsko.
  • projekt trval od augusta 2010 a končí v júli 2013
  • projekt je financovaný  70% Európskou úniou a 30%  Švédskym policajným prezídiom.
  • celkovo sa v rámci projektu uskutočnilo desať terénnych štúdií :  nukleárny prevoz rádioaktívneho odpadu v Nemecku; NATO summit v Portugalsku; pravicový študentský bál v Rakúsku; pochod odborárov v Anglicku; Katalánsky Národný deň v Španielsku; Národná spomienková slávnosť v Maďarsku; pravicová demonštrácia proti džihádu v Dánsku; Dúhový pochod za práva LGBT na Slovensku, globálna pravicová demonštrácia proti džihádu v Štokholme a pochod "Cairde na hÉireann"- priatelia Írska v Liverpoole
  • Pre každé pozorovanie bol tím pozorovateľov „terénnych štúdií“ zložený zo skupiny policajných veliteľov, policajných dôstojníkov pre dialóg, vedecko-výskumných pracovníkov, školiteľov a právnických referentov rôznych partnerských organizácií. Pozorovatelia boli vyškolení v peer-review hodnotiacej metóde, ktorá výslovne čerpá z účasti predpokladaných užívateľov.

 

Štyri princípy

Pozorovania sa sústredili na štyri konflikt-redukujúce princípy:

znalosti, komunikácia, facilitácia a diferenciácia.

 

1.Znalosti

Spolu so spravodajskými informáciami o známych výtržníkoch by sa mal dôraz klásť na pochopenie, kedy a prečo títo jedinci majú dopad na dav ako celok, a teda kedy môže pomerne malá menšina spôsobiť celkové vzplanutie davu. Aby bolo možné pochopiť, rozhodovať sa, predvídať a primerane reagovať na správanie skupiny, je veľmi dôležité vzdelávať sa o príslušných hodnotách, normatívnych zámeroch a cieľoch skupiny, o ich vnímaní čo je správne a vhodné, o ich stereotypoch a očakávaniach ostatných skupín.

2.Facilitácia

Dôraz na facilitáciu musí byť rozhodujúci vo všetkých štádiách policajnej operácie. To zahŕňa identifikáciu legitímnych cieľov skupiny, zvážiť ako najlepšie zorganizovať policajný dohľad tak, aby ciele skupiny mohli byť splnené a ako byť pozitívny a kreatívny pri hľadaní alternatívnych spôsobov plnenia podstatných cieľov.

3. Komunikácia

Komunikácia sa vzťahuje nielen na to, čo je predmetom komunikácie, ale aj to, ako a komu je to sprostredkované. Osoby by mali mať kultúrne vedomosti o skupinách v dave a byť dôveryhodné a rešpektované týmito skupinami.

4. Diferenciácia

Podozrivé osoby by mali byť riešené individuálne tak, aby neboli ovplyvnený žiadny ďalší diváci. Prehľadne rozlišované, dynamické a rýchle zaobchádzanie z jednotlivcami, ktorí konajú podozrivo môže zabrániť akémukoľvek šíreniu podozrivých osôb do priľahlého okolia.

 

 

 

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie / Documents for download:

 

Prezentácia projektu GODIAC (SK powerpoint)

 

Prezentácia projektu GODIAC (SK pdf)           Project GODIAC presentation (ENG pdf)

 

Priebežná správa projektu GODIAC z terénnej štúdie Bratislava 2012 (SK pdf)

 

Brožúra projektu GODIAC (ENG pdf)

  • Táto brožúra je špeciálne určená, aby slúžila ako dokument, ktorý môže byť použitý pre plánovanie a školenie policajných operácií pri demonštráciách a udalostí veľkého rozsahu.  Druhá časť obsahuje zoznam odporúčaní pre policajný dohľad pri demonštráciách a politických manifestáciách

Príručka terénnych štúdií projektu GODIAC (ENG pdf)

 

Antológia projektu GODIAC (ENG pdf)