Späť

pplk. doc. JUDr. Ing. PhDr. Kristína Králiková, PhD., MBA

fotografia
Hodnosť, titul, meno a priezvisko: pplk. doc. JUDr. Ing. PhDr. Kristína Králiková, PhD., MBA
Zastávaná funkcia:Prorektor pre kvalitu a rozvoj
Kancelária: U-312
Telefonický kontakt:+421 9610 57 437
E-mail:kristina.kralikova@akademiapz.sk
Konzultačné hodiny:utorok 12.00 - 14.00 h alebo individuálne podľa dohody
Publikačná činnosť:Otvoriť
VPCH: Prevziať
VPCH EN: Prevziať