Späť

Voľné miesta

1. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave [15.12.2017]

2. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave [22.01.2017]

3. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave [30.01.2018]

4. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave (17.05.2018)

5. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave  (10.08.2018)

6. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave  (31.10.2018)

7. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave  (19.11.2018)

8. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave  (28.01.2019)

9. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave  (03.06.2019)

10. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave  (15.07.2019)

11. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave 

12. INZERÁT NA OBSADENIE VOĽNÉHO MIESTA ZAMESTNANCA PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME (16.09.2019)

13. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave   (13.11.2019)

14. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave   (12.12.2019)

15. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave   (13.01.2020)

16. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave   (20.05.2020)

17. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave   (21.07.2020)

18. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave   (06.08.2020)

19. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave   (09.10.2020)

20. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave   (04.01.2021)

21. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave   (29.01.2021)

22. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave   (26.03.2021)

23. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave   (01.06.2021)

24. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave (07.09.2021)

25. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave   (16.11.2021)

26.  Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

27. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

28. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

29. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave    (11.8.2023)

30. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave    (03.10.2023)

31. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave    (13.11.2023)

32. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave    (30.11.2023)

32. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave    (20.12.2023)

33. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave    (08.02.2024)

34. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave    (01.03.2024)

35. Oznámenie o vypísaní výberového konania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave    (16.04.2024)